ORIGINAL ADAPTER

New

A SF005

อแดปเตอร์ ของแท้ SURFACE PRO 1,2 12V 3.6A 48W Input: AC 100-240V,50-60Hz Output: 12V/3.6A Power: 48W Connecter size: Magnetic connector รับประกัน 12 เดือน Status: new & original

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,100 ฿1,100
 

 

New

A SF004

อแดปเตอร์ ของแท้ SURFACE PRO 3 MODEL 1625 12V 2.58A 30W Input: AC 100-240V,50-60Hz. Output: 12V/2.58A Power: 48W Connecter size: Magnetic conector รับประกัน 12 เดือน Status: New & original

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,100 ฿1,100
 

 

New

A SF003

อแดปเตอร์ ของแท้ SURFACE 3 MODEL 1624 5V 2.5A 13W Input: AC 100-240V,50-60Hz Output: 5V/2.55A Power: 13W Connecter size: Micro USB รับประกัน 12 เดือน Status: new & original

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,100 ฿1,100
 

 

New

A SF002

อแดปเตอร์ ของแท้ SURFACE PRO MODEL 1798 15V 6.33A 102W Input: AC 100-240V,50-60Hz. Output: 15V/6.33A Power: 102W Connecter size: Magnetic conector รับประกัน 12 เดือน Status: New & original

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,300 ฿1,300
 

 

New

A SF001

อแดปเตอร์ ของแท้ SURFACE PRO MODEL 1800 15V 2.58A 44W Input: AC 100-240V,50-60Hz. Output: 15V/2.58A Power: 44W Connecter size: Magnetic conector รับประกัน 12 เดือน Status: New & original

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,100 ฿1,100
 

 

New

AL015

อแดปเตอร์ ของแท้ Lenovo 20V 3.25A หัว 5.5*2.5 Original For LENOVO 20V 3.25A 5.5x2.5mm AC Adapter Input: AC 100-240V,50-60Hz Output: 20V/3.25A Power: 65W Connecter size: 5.5*2.5 mm รับประกัน 12 เดือน Status: new & original

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿900 ฿900
 

 

New

AL014

อแดปเตอร์ ของแท้ Lenovo 20V 4.5A หัว 7.9*5.5 PA-1900-081 Original For LENOVO 20V 4.5A 7.9x5.5mm AC Adapter Input: AC 100-240V,50-60Hz Output: 20V/4.5A Power: 90W Connecter size: 7.9*5.5 mm รับประกัน 12 เดือน Status: new & original

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿900 ฿900
 

 

New

AL013

อแดปเตอร์ ของแท้ LENOVO 20V 4.5A หัว 5.5*2.5 P/N: PA-1900-56LC Input: AC 100-240V,50-60Hz Output: 20V/4.5A Power: 90W Connecter size: 5.5*2.5 mm รับประกัน 12 เดือน Status: new & original

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿900 ฿900
 

 

New

AL012

อแดปเตอร์ ของแท้ LENOVO 19.5V 6.15A 120 หัว 5.5*2.5 FRU:41A9734 Input: AC 100-240V,50-60Hz Output: 19.5V/6.15A Power: 120W Connecter size: 5.5*2.5 mm รับประกัน 12 เดือน Status: new & original

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,000 ฿1,000
 

 

New

AL011

อแดปเตอร์ ของแท้ LENOVO 20V 4.5A หัว USB 90W Input: AC 100-240V,50-60Hz Output: 20V/4.5A Power: 90W Connecter size: USB Pin รับประกัน 12 เดือน Status: new & original

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿900 ฿900
 

 

New

AL010

อแดปเตอร์ ของแท้ LENOVO 20V 3.25A หัว USB 65W Input: AC 100-240V,50-60Hz Output: 20V/3.25A Power: 65W Connecter size: USB Pin รับประกัน 12 เดือน Status: new & original

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿900 ฿900
 

 

New

AL009

อแดปเตอร์ ของแท้ LENOVO 19.5V 7.7A 150W หัว 6.5*3.0 Input: AC 100-240V,50-60Hz Output: 19.5V/7.7AA Power: 150W Connecter size: 6.5*3.0 mm รับประกัน 12 เดือน Status: new & original

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,200 ฿1,200
 

 

New

AL008

อแดปเตอร์ ของแท้ LENOVO 20V 2.25A หัว 4.0*1.7MM 45W Input: AC 100-240V,50-60Hz Output: 20V/2.25A Power: 45W Connecter size: 4.0*1.7 รับประกัน 12 เดือน Status: new & original

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿800 ฿800
 

 

New

AL007

อแดปเตอร์ ของแท้ LENOVO 20V 3.25A หัว 4.0*1.7MM 65W Input: AC 100-240V,50-60Hz Output: 20V/3.25A Power: 65W Connecter size: 4.0*1.7 รับประกัน 12 เดือน Status: new & original

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿900 ฿900
 

 

New

AL006

อแดปเตอร์ ของแท้ LENOVO 5.0V 4.0A หัว 3.0*1.1MM 20W Input: AC 100-240V,50-60Hz Output: 5.0V/4.0A Power: 20W Connecter size: 3.0*1.1 รับประกัน 12 เดือน Status: new & original

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,000 ฿1,000
 

 

New

AL005

อแดปเตอร์ ของแท้ LENOVO 20V 8.5A หัว USB 170W Input: AC 100-240V,50-60Hz Output: 20V/8.5A Power: 170W Connecter size: USB Pin รับประกัน 12 เดือน Status: new & original

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,200 ฿1,200
 

 

New

AL004

อแดปเตอร์ ของแท้ LENOVO 20V 2.25A หัว TYPE C 45W Input: AC 100-240V,50-60Hz. Output: 20V/2.25A Power: 45W Connecter size: TYPE C รับประกัน 12 เดือน Status: New & original

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿900 ฿900
 

 

New

AL003

อแดปเตอร์ ของแท้ LENOVO 20V 3.25A หัว TYPE C 65W Input: AC 100-240V,50-60Hz. Output: 20V/3.25A Power: 65W Connecter size: TYPE C รับประกัน 12 เดือน Status: New & original LENOVO THINKPAD E490

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,000 ฿1,000
 

 

New

AL002

อแดปเตอร์ ของแท้ LENOVO 20V 2.0A หัว SQUARE USB 40W Input: AC 100-240V,50-60Hz. Output: 20V 5.2V/2.0A Power: 40W Connecter size: Square USB รับประกัน 12 เดือน Status: new & original

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿900 ฿900
 

 

New

AL001

อแดปเตอร์ ของแท้ LENOVO 20V 11.5A หัว USB 230W Input: AC 100-240V,50-60Hz Output: 20V/11.5A Power: 230W Connecter size: USB Pin รับประกัน 12 เดือน Status: new & original

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,700 ฿1,700
 

 

New

Ah012

Original For Compaq 19v 4.74a 7.4*5.0mm AC Adapter Input: AC 100-240V,50-60Hz Output: 19V/4.7A Power: 90W Connecter size: 7.4*5.0mm รับประกัน 12 เดือน Status: new & original

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿900 ฿900
 

 

New

Ah011

อแดปเตอร์ ของแท้ HP/COMPAQ 18.5V 6.5A หัว 7.4*5.0MM 120W Input: AC 100-240V,50-60Hz Output: 18.5V/6.5A Power: 120W Connecter size: 7.4*5.0mm รับประกัน 12 เดือน Status: new & original

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,000 ฿1,000
 

 

New

Ah010

อแดปเตอร์ ของแท้ HP/COMPAQ 19.5V 4.62A 90W หัว 4.5*3.0MM Input: AC 100-240V,50-60Hz Output: 19.5V/4.62A Power: 90W Connecter size: 4.5*3.0mm รับประกัน 12 เดือน Status: new & original

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿900 ฿900
 

 

New

Ah009

อแดปเตอร์ ของแท้ HP/COMPAQ 19V 7.89A หัว 7.4*5.0MM 150W Input: AC 100-240V,50-60Hz Output: 19V/7.89A Power: 150W Connecter size: 7.4*5.0mm รับประกัน 12 เดือน Status: new & original

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,000 ฿1,000
 

 

New

Ah008

อแดปเตอร์ ของแท้ HP/COMPAQ 19.5V 6.15A 120W หัว 4.5*3.0MM Input: AC 100-240V,50-60Hz Output: 19.5V/6.15A Power: 120W Connecter size: 4.5*3.0mm รับประกัน 12 เดือน Status: new & original

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,200 ฿1,200
 

 

New

Ah007

อแดปเตอร์ ของแท้ HP/COMPAQ 19V 9.5A หัว 7.4*5.0MM 180W Input: AC 100-240V,50-60Hz Output: 19V/9.5A Power: 180W Connecter size: 7.4*5.0mm รับประกัน 12 เดือน Status: new & original

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,200 ฿1,200
 

 

New

Ah006

อแดปเตอร์ ของแท้ HP/COMPAQ 19.5V 3.33A 65W หัว 4.5*3.0MM Input: AC 100-240V,50-60Hz Output: 19.5V/3.33A Power: 65W Connecter size: 4.5*3.0mm รับประกัน 12 เดือน Status: new & original

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿900 ฿900
 

 

New

Ah005

อแดปเตอร์ ของแท้ HP/COMPAQ 15V 1.33A 20W หัว USB 20PIN Input: AC 100-240V,50-60Hz Output: 15V/1.33A Power: 20W Connecter size: USB 20 PIN รับประกัน 12 เดือน Status: new & original

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿900 ฿900
 

 

New

Ah004

อแดปเตอร์ ของแท้ HP/COMPAQ 19.5 6.15A หัว 7.4*5.0MM 120W Input: AC 100-240V,50-60Hz Output: 19.5V/6.15A Power: 120W Connecter size: 7.4*5.0mm รับประกัน 12 เดือน Status: new & original

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,000 ฿1,000
 

 

New

Ah003

อแดปเตอร์ ของแท้ HP/COMPAQ 19.5V 4.62A หัว 7.4*5.0MM 90W Input: AC 100-240V,50-60Hz Output: 19.5V/4.62A Power: 90W Connecter size: 7.4*5.0mm รับประกัน 12 เดือน Status: new & original

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿900 ฿900
 

 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้